Ingrid de Groot +31(0)628395128 info@ingriddegrootfotografie.nl
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2005.
Voor alle gebruik is toestemming en naamsvermelding verplicht.